Bột rửa bình sữa sinh học Satos
Tại sao nên dùng bột rửa bình sữa sinh học Satos?
🍀𝐁𝐨̣̂𝐭 rửa bình sữa 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐚́𝐲 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̃𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐧𝐳𝐲𝐦𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐮̛𝐮 đ𝐢𝐞̂̉𝐦:
🌿Rửa sạch, không mùi và An toàn cho sức khỏe.
🌿Chất hoạt động bề mặt chiết xuất từ dầu dừa nên Không tạo bọt nhiều phù hợp máy rửa bình sữa cho bé.
🍀Kết quả rửa bình bằng bột rửa bình sinh học Satos:
🍼Đảm bảo bình sữa không còn mùi sữa
🍼Không còn vệt nước bám do canxi
🍼Không còn cặn sữa bám trong bình
🍼Không có mùi hóa chất ám trong bình cũng như trong máy rửa bình sữa.
Bột rửa bình sữa sinh học Satos 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐡𝐮̛: 𝐀𝐠𝐢𝐢, 𝐅𝐚𝐭𝐳𝐁𝐚𝐛𝐲, 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐬 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐭, 𝐍𝐮𝐤, 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐜𝐨, 𝐇𝐚𝐞𝐧𝐢𝐦, 𝐁𝐞𝐮𝐫𝐞𝐫, 𝐊𝐮𝐤𝐮, 𝐌𝐨𝐚𝐳…
🍀 𝑩𝒐̣̂𝒕 rửa bình sữa 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̣𝒄 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒔 không chứa các chất gây ảnh hưởng sức khỏe, được chứng nhận bởi
📋Quatest – Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam
𝑺𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̣𝒄 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́:
❌Hương nước hoa tổng hợp
❌Phốt phát
❌Sulfate (bao gồm natri lauryl sulfat)
❌Thuốc tẩy clo
❌Các thành phần gốc dầu
❌Thuốc nhuộm
❌Chất ăn da.
Nên các bà mẹ bỉm sữa hoàn toàn có thể yên tâm dùng bột sinh học Satos cho máy rửa bình sữa của bé nhà mình.
Fanpage: www.facebook.com/satosvn