Giảm giá!
439.000 

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐛𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬 𝟏.𝟓𝐤𝐠, 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬 𝟏.𝟓𝐤𝐠, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬 𝟓𝟎𝟎𝐦𝐥:

Giảm giá!
230.000 

☘ BỘT RỬA BÁT SINH HỌC SATOS ☘                         ☘SẠCH CHO BÁT, TỐT CHO SỨC KHOẺ ☘

Giảm giá!
115.000 

☘MUỐI RỬA BÁT SATOS - TINH KHIẾT TỚI 99.4%- ĐẠT TIÊU CHUẨN HẠNG A CỦA THỔ NHĨ KỲ - EU☘

Giảm giá!
250.000 

☘MUỐI RỬA BÁT SATOS - TINH KHIẾT TỚI 99.4%- ĐẠT TIÊU CHUẨN HẠNG A CỦA THỔ NHĨ KỲ - EU☘

𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒂̀𝒊 đ𝒂̣̆𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒂𝒐 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒂 đ𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈: 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊 𝒒𝒖𝒂́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒊 𝒒𝒖𝒂́ 𝒊́𝒕

Giảm giá!
100.000 

𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒄𝒐̛ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒖̛𝒖 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒖̀𝒊, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒂̀𝒖, 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂́𝒕 đ𝒊̃𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏.

Contact Me on Zalo